مرور برچسب ها

سهام چیست به زبان ساده

چگونه رد و بدل کردن سهام آغاز گشت؟

میلیونها نفر از مردم _ احتمالا" نصف جمعیت امریکا _ به آنچه که در محل بورس می گذرد سخت علاقمند هستند. بعضی ها مستقیما" درگیر هستند چون آنان از طریق سهام صاحب قسمتی از کمپانی ها می باشند. بعضی دیگر سپرده های دولتی و غیره را در اختیار دارند و…