مرور برچسب ها

سوابق آکاشیک

کتابخانه آکاشیک چیست؟

کتابخانه آکاشیک، که به عنوان "سوابق آکاشیک" یا "حافظه کیهانی" نیز شناخته می‌شود، یک مفهوم معنوی است که به عنوان مخزنی از تمام دانش و اطلاعات در جهان در نظر گرفته می‌شود. بر اساس این باور، کتابخانه آکاشیک شامل تمام افکار، اعمال، و تجربیات…