مرور برچسب ها

سوال علوم کلاس دوم باد چیست

باد از کجا می آید؟

از دو راه می شود باد و منشأ حرکت آن را مورد مطالعه قرار داد. یکی به وسیله ی دقت در اوضاع جوی محیط دور و بر خودمان و یکی هم با دقت در وضعیات جوی جهانی و مطالعه در کیفیت وزش بادهای تندی که در آن می وزد. اختلافات و تغییرات فشار هوا ممکن است…