مرور برچسب ها

سوغات سنگاپور

از کجا فلفل به دست آمد؟

فلفل یکی از نخستین ادویه‌هایی بود که بشر آن را به دست آورد. امروزه فلفل چنان به راحتی در اختیار ما قرار گرفته که دیگر مشکل می‌نماید باور کنیم که روزی آن را یک متاع بسیار مهمی در زندگی بشر، می‌پنداشتند. آری، روزگاری فلفل یکی از گرانبهاترین…