مرور برچسب ها

سیارات منظومه شمسی

آسمان سیارات دیگر منظومه شمسی چه رنگی است؟

رنگ آسمان در سیارات مختلف بستگی به اتمسفر، ابر، گرد و غبار و فاصله از خورشید دارد. برخی از سیارات دارای اتمسفر ضخیم و ابرهای رنگین هستند که باعث می‌شوند آسمان آن‌ها قرمز، نارنجی، زرد یا آبی باشد. برخی دیگر دارای اتمسفر نازک یا بدون اتمسفر…

رنگ آسمان سیارات دیگر چه شکلی است؟

شاید شما هم کنجکاو شده باشید که رنگ آسمان در سیارات دیگر مانند مریخ یا زحل چگونه است؟ آیا در سیارات دیگر هم آسمان مثل زمین آبی است؟ آسمان زمین را که همگی میدانید چه رنگ‌هایی دارد، بنابراین به سراغ سیارات دیگر منظومه شمسی میرویم. رنگ…