مرور برچسب ها

سیجیل ثروت

سیجیل چیه؟

سیجیل یک نوع نماد یا سمبل است که برای اهداف عرفانی یا جادویی استفاده می‌شود. سیجیل معمولا از حروف یا علائم خاصی تشکیل شده و برای نمایندگی از یک مفهوم، یک آرزو، یک فرشته، یک شیطان یا هر موجود ماورایی دیگری طراحی می‌شود. سیجیل ممکن است بر روی…