مرور برچسب ها

سی جی از ماتریکس خارج شد

خروج از ماتریکس یعنی چی؟

در فیلم ماتریکس، خروج از ماتریکس به معنای درک اینکه دنیایی که ما در آن زندگی می‌کنیم، یک واقعیت شبیه‌سازی شده است. در این واقعیت، انسان‌ها توسط ماشین‌ها به عنوان منبع انرژی استفاده می‌شوند. کسانی که از ماتریکس خارج می‌شوند، می‌توانند به…