مرور برچسب ها

شغل های آینده

چه شغل هایی در آینده بازار بهتری خواهند داشت؟

اینکه چه شغل هایی در آینده بازار بهتری خواهند داشت و چه شغل هایی ممکن است در آینده از بین بروند یا درآمدشان کم شود یکی از دغدغه های نوجوانان و جوانان است. باید بپذیریم که در آینده به خاطر پیشرفت فناوری شغل های جدیدی پدید خواهند آمد و شغل…

چه شغل هایی در آینده وجود نخواهند داشت؟

در این پست تصمیم گرفتیم سفری به آینده داشته باشیم و برخی از مشاغل را معرفی کنیم که به احتمال زیاد در آینده وجود نخواهند داشت. این بررسی آینده نگرایانه است. حسابداری یکی از مشاغلی که در آینده از بین خواهد رفت حسابداری است. با پیشرفت…