مرور برچسب ها

صدای پرنده کوکو

پرنده کوکو چیست؟

کوکو ... نام دیگرش فاخته است. بسیاری از اهالی فرانسه وقتی صدای این پرنده را می شنوند ناراحت می شوند و می گویند:لعنت بر تو! فاخته به خاطر آواز مخصوص و صدای بلندی که دارد مرتبا" در جنگل و زادگاهش فریاد کوکو، کوکو می زند. او را به همین نام…