مرور برچسب ها

صورت فلکی چیست

صورت فلکی (برج) چیست؟

آیا تا به حال به آسمان نگریسته اید و در آن تصویرهایی مربع شکل، حروف و سایر اشکال آشنا را پیدا کرده اید؟ تقریبا" در سرتاسر دنیا، مردم پیشین زیاد این کار را انجام می دادند و به گروه ستارگانی که می دیدند اسامی خاص می دادند. این گروه ها را به…