مرور برچسب ها

ضد علم

با کسانی که علم را قبول ندارند چه کنیم؟!

شاید باور نکنید اما هنوز هم در قرن بیست و یکم افراد کمی وجود دارند که منکر علم هستند و کلا مخالف علم هستند. البته این افراد به حقیقت تعهد ندارند و از نظر من شیاد هستند. حالا میپرسید چرا؟ توضیح میدهم. این افراد اگر واقعا با علم مخالف باشند،…