مرور برچسب ها

ضرب المثل های مخرب

ضرب‌المثل‌های اشتباه که رایج شده‌اند…

در جهان مخصوصا ایران، ضرب‌المثل‌های اشتباه زیادی وجود دارند که متاسفانه در طی روز بارها مردم در توجیه کار خود یا به عناوین مختلف از آنها استفاده میکنند. برخی از این ضرب المثل‌ها، گاهی درست هستند نه همیشه. امروز قصد داریم تعدادی از آنها را…