مرور برچسب ها

طبقه بندی انواع جراحی

عمل جراحی نخستین بار چه وقت شروع شد؟

با وجود بیمارستان های جدید و جراحانی که قادرند تقریبا" هر نوع جراحی را روی بدن انسان انجام دهند، ممکن است تصور کنیم، که جراحی محصول عصر جدید می باشد. در حقیقت، جراحی از عهد باستان وجود داشته است. مردم قدیم در سراسر دنیا سنگ چخماق را بعنوان…