مرور برچسب ها

طرح های علمی

شبیه سازی سیستم عصبی بدن با مدارهای الکترونیکی توسط مخترع ایرانی

این طرح در سال 1386 توسط مخترع جوان ایرانی، ایمان صدیقی در پژوهشسرای دانش آموزی خلیج فارس، به انجام رسید. توضیحات طرح: شبکه عصبی انسان و جانوران پرسلولی سیگنال‌هایی به سمت مغز ارسال و همچنین از مغز دریافت میکنه. مثلا وقتی شما دستتون