مرور برچسب ها

طرز تهیه قند و شکر

چگونه قند و شکر تهیه می کنند؟

قند یکی از قدیمیترین فرآورده هایی است که بشر توانسته آن را از طبیعت به دست آورد. هزاران سال پیش مردم هندوستان طرز تهیه قند از نیشکر را کشف کردند. اما اروپاییان هرگز چیزی به نام قند را نمی شناختند، تا آنکه در جریان جنگهای صلیبی به وسیله…