مرور برچسب ها

طرز کار بارومتر

چگونه با فشارسنج هوا را پیشبینی می کنند؟

بارومتر یعنی دستگاهی برای سنجش فشار هوا. این دستگاه برای اندازه گیری فشار جو به کار می رود. اکنون بیبینیم اصلا هوا تحت تاثیر چه عواملی واقع می شود. ریشه‌ی تمام تغییرات در وضع هوا جریان هوای سرد و گرم است.این گونه جریانها در میزان فشار جو…