مرور برچسب ها

طرز کار بومرنگ

چگونه بومرنگ به سوی ما باز می‌گردد؟

یکی از اسلحه‌های قدیمی و عجیبی که تاکنون بشر ساخته بومرنگ است. واژه‌ی بومرنگ از قبیله‌ای در ویلز جنوبی جدید به یادگار مانده که مردم آنجا از روزگار قدیم این اسلحه را به همین نام می خواندند. گرچه بومرنگ چیزی بیش از یک چماق سرکج نیست، ولی…