مرور برچسب ها

طرز کار تلویزیون

تلویزیون اختراع کیست؟

کاری که تلویزیون انجام می دهد تا اندازه ای پیچیده است. برای تکمیل چنین کاری، افراد بسیاری شرکت داشته اند، بطوری که نتیجه ی کشف ها و کوشش هایشان، به مرور زمان، با هم هماهنگ آمده و سرانجام چنین دستگاه جالبی را پدید آورده است. پس هرگز نمی…

چگونه تلویزیون تصویر را می‌گیرد؟

تلویزیون واژه‌ای است به معنای تماشا از مسافت دور. تلویزیون وسیله و شیوه بسیار جالبی است برای نشان دادن حوادثی که در حال رخ دادن است. یعنی اجرای یک برنامه زنده و یا نمایش فیلم‌های سینمایی از فرستنده یک ایستگاه تلویزیونی. از تلویزیون می‌توان…