مرور برچسب ها

طرز کار تنفس در انسان

برای چه تنفس می کنیم؟

غریزه به همه ی ما این آگاهی را داده است که باید تنفس کنیم. اما اینکه برای چه همه ی حیوانات و گیاهان باید تنفس کنند، دلیلش روشن است؛ چرا که با تنفس می توان هوایی را وارد بدن کرد که دارای اکسیژن است. بدون گازِ اکسیژن، زندگی تحقّق نخواهد…