مرور برچسب ها

طرز کار دستگاه دروغ سنج

دستگاه دروغ سنج چگونه کار می‌کند؟

دستگاه دروغ سنج از ابزار کار جدید پلیس است که در تحقیقات جنایی مورد استفاده قرار می‌گیرد. ولی با این وصف، اطلاعاتی که به وسیله‌ی آن بدست می‌آید به تنهایی قابل اعتماد در دادگاه‌های امریکا نمی‌باشد. یعنی نمی‌توان آنها را دلیل مستقلی برای…