مرور برچسب ها

طرز کار دماسنج

چرا در دماسنج جیوه ریخته‌اند؟

واژه دماسنج خود به شما می‌گوید که چه کاری از دستش بر می‌آید. دما یعنی حرارت و سنج یعنی اندازه گرفتن آن. پس دماسنج دستگاهی است که آن درجه حرارت را تعیین می‌کنند. برای تعیین حرارت تنها راه این است که اثر و تغییرات آن را بر  جسمی مورد توجه…