مرور برچسب ها

طرز کار دوربین

چگونه دوربین عکس می‌اندازد؟ | طرز کار دوربین عکاسی

چشم انسان در واقع نوعی دوربین عکاسی است. وقتی که شما دوروبر خود را می‌نگرید چشمتان عمل عکسبرداری انجام می‌دهد. عدسیهای چشم مانند عدسیهای دوربین کار می‌کنند. شبکیه‌ی چشم نیز عینا مانند فیلمی است که دوربین عکاسی، تصویرها را در خود می‌پذیرد.…