مرور برچسب ها

طرز کار لامپ

طرز کار لامپ برق

در این مطلب از کتاب به من بگو چرا، جلد چهارم، در مورد طرز کار لامپ صحبت میکنیم. هامفری دیوی انگلیسی به سال 1800 دست به یک سلسله آزمایشهایی در زمینه‌ی الکتریسیته زد. وی چیزی در اختیار داشت که ما آن را امروز باتری برقی می‌نامیم. دیوی با…