مرور برچسب ها

طرز کار منشور

چرا منشور تولید رنگ می کند؟

آیا هیچ وقت به حاشیه ی آینه نگاه کرده اید، جایی که شیشه یا زاویه ای بریده شده؟ تمام رنگهای قوس و قزح در آن پیدا است؟ شیشه در اینجا مثل یک منشور عمل می کند. اتفاقی که در اینجا رخ داده عبارتست از انتشار نور و چیزی که شما دیده اید یک منشور…