مرور برچسب ها

طرز کار چشم الکترونیکی

چشم برقی یا الکترونیکی چیست؟

آیا تاکنون دیده‌اید که بعضی از درهای ورودی، به چشم برقی مجهز گشته اند تا به مجرد عبور از برابر آن، به خودی خود باز شوند؟ باز آیا می‌دانید که شیوه‌ای که در ساختن این چشم به کار رفته است همان است که بشر در ساختن تلویزیون، فیلم‌های ناطق و حتی…