مرور برچسب ها

طریقه مصرف جوز هندی

جوز هندی چیست؟

جوز هندی یکی از معروفترین چاشنی های معطر بشمار می رود. این نام به هسته میوه این درخت داده شده که یک گیاه استوایی است. غالبا" جوز هندی از هند شرقی، هند غربی، جزایر مولوک و برزیل می آید. تقریبا" 80 نوع درخت و بوته جوز هندی وجود دارد. متداول…