مرور برچسب ها

طریقه مصرف گزنه

گیاه گزنه چیست و چه انواعی دارد؟

چندین نوع گیاه گزنه وجود دارد که تمام آنها دارای کرک گزنده نیستند. بیشتر مردم یکی دو مرتبه طعم گزیدگی گزنه را چشیده اند! مشهورترین انواع این گیاه، نوع معمولی آن و گزنه رومی می باشد که گزیدگی این نوع آخری از تمام گزنه ها دردناک تر است. عمل…