مرور برچسب ها

طوفان بزرگ

ماجرای طوفان بزرگ گیل گمش

حدودا دویست سال پیش یکی از جالب ترین و بحث برانگیزترین کتیبه های باستانی بدست آمد. این کتیبه که طوفان بزرگ نام داشت، یکی از کتیبه های گیل گمش بود. گیل گمش قدیمی ترین داستانی است که از بشر به جای مانده و به خط میخی است. این مجموعه داستان…