مرور برچسب ها

طوفان خورشیدی و قطع اینترنت

آیا طوفان خورشیدی باعث قطع کامل اینترنت میشود؟

یکی از شایعاتی که هر از گاهی از جانب ناسا یا سازمان های فضایی دیگر در شبکه های اجتماعی بازنشر میشود، این است که به زودی به خاطر یک طوفان خورشیدی، اینترنت کل جهان قطع خواهد شد. این موارد حقیقت ندارند و طوفان خورشیدی شدیدی که بتواند کل…