مرور برچسب ها

طوفان فکری

طوفان فکری چیست؟ | آموزش طوفان فکری

طوفان فکری روشی است که برای یافتن ایده ها و راه حل ها استفاده میشود. اولین بار الکس آزبورن مدیر تبلیغاتی امریکایی آن را ابداع کرد. روش او به مرور توسط دیگران بهبود پیدا کرد. هدف از طوفان فکری مشارکت همه افراد و تفکر غیرمستقیم روی یک مساله…