مرور برچسب ها

طوفان چیست و چگونه به وجود می آید

تندباد چیست؟

تندباد نوعی طوفان است و طوفان عبارت از هوایی است که با سرعت از نقطه ای به نقطه دیگر حرکت می کند. طوفان هنگامی شروع می شود که هوای مرطوب از منطقه استوایی به طرف شمال در نیم کره شمالی حرکت کرده و با توده ای از هوای سرد و خشک که از منطقه قطبی…