مرور برچسب ها

طول عمر حیوانات به ترتیب

درباره ی عمر حیوانات چه می دانید؟

درباره ی عمر برخی از حیوانات افسانه ها و داستانهای بسیاری آورده اند که بیشتر آنها خالی از گزافه گویی نیست. البته حیواناتی هستند که عمری طولانی دارند که ما اکنون درباره ی آنها گفتگو می کنیم. می گویند، در میان پستانداران، فیل از همه بیشتر…