مرور برچسب ها

طول و عرض جغرافیایی x y

طول و عرض جغرافیایی چیست؟

فرض کنید که شما در یک کشتی هستید که از اقیانوس می گذرد یا از بیابانی وسیع که هیچگونه علائمی در آن وجود ندارد عبور می کنید چگونه می توانید محل دقیق خود را توصیف کنید بطوری که هر کس در جهان بتواند شما را پیدا کند؟ برای این کار از طول و عرض…