مرور برچسب ها

عادت کردن به چیزهای جدید

چطور عادت های جدید برای خود ایجاد کنیم؟

در این مطلب به شما یاد میدهیم که چطور با کمترین تلاش در چند مرحله عادت های جدید برای خود ایجاد کنید. گام اول در ایجاد عادت های جدید : آسان بگیرید. ابتدا عادت جدیدی که میخواهید شکل دهید را بررسی کنید و ببینید که آیا منطقی و شدنی است یا…