مرور برچسب ها

عافیت باشه بعد حموم یعنی چه

چرا هنگام عطسه کردن می گوییم عافیت باشه؟

عادت داریم به کسی که عطسه می کند، بگوییم: عافیت باشه در زبان انگلیسی نیز این جمله متداول است: «god bless you» یعنی «برکت خدا بر شما باد!». در زبان آلمانی می گویند: «gesundheit» یعنی «عافیت باشد!». ایتالیایی ها می گویند: «felicita» یعنی…