مرور برچسب ها

عامل خوشبختی

کسانی که احساس خوشبختی و شادی نمیکنن مشکلشون چیه؟

دلایل زیادی وجود دارد که چرا افراد احساس خوشبختی و شادی نمی کنند. برخی از این دلایل عبارتند از: عوامل محیطی: عوامل محیطی مانند فقر، بیکاری، تبعیض، و خشونت می توانند بر احساس خوشبختی افراد تأثیر منفی بگذارند. عوامل روانشناختی: …