مرور برچسب ها

عجایب ماهی ها

آیا ماهی بیرون از آب هم زندگی می کند؟

ماهی حیوانی است که مانند حیوانات دیگر چیزهایی برای ادامه زندگی خود لازم دارد. برخی می پرسند: آیا ماهی قلب دارد؟ آیا ماهی می شنود؟ آیا بو می کند؟ آری، این حیوان همه ی این کارها را انجام می دهد و اندام های لازم را هم برایشان دارد، ماهی معده…