مرور برچسب ها

عجایب هفتگانه انسان

عجایب هفتگانه ای که از بین رفتند چه بودند؟

عجایب هفتگانه جهان باستان، هفت بنا و مجسمه‌ای بودند که به عنوان شاهکارهای هنر و معماری در دوران باستان شناخته می‌شدند. این عجایب توسط یک فنیقیایی یونانی‌الاصل به نام انتیپاتر صیدایی در قرن دوم پیش از میلاد در یک کتاب ثبت شده‌است. عجایب…