مرور برچسب ها

عجیبترین اتفاقات جهان

معمای استیگماتا

این معما قریب به 2000 سال وجود داشته است و به نظر می آید پس از مصلوب شدن عیسی مسیح رو به افزایش گذاشته است. استیگماتا حالتی است که نقاطی از دست ها یا کف دست و پاها (در بعضی موارد، پهلوهای بدن) زخم می شود یا خونریزی می کند در محل هایی این…