مرور برچسب ها

عجیب تر از واقعیت

پرونده های حل نشده: ماجرای کودکان سبز که یکهو در انگلستان ظاهر شدند!

در اواسط قرن دوازدهم میلادی دو کودک سبز رنگ یکهو گریان و سرگردان در یک زمین زراعی در یک روستا در انگلستان پیدا شدند. یکی از آنها پسر و یکی دختر بود. اهالی دهکده آنها را به خانه سرِ ریچارد دِ کالِن بردند. این کودکان لباس هایی با رنگ های…