مرور برچسب ها

عدالت چیست و عادل کیست

عدالت چیست؟

عدالت به معنای دادگر بودن، انصاف داشتن، دادگری است و عدالت اجتماعی عدالتی است که همه افراد جامعه از آن برخوردار باشند. عدالت در اصطلاح فقهی صفت کسی‌ست که گناه کبیره نکند و بر گناه صغیره اصرار نورزد. مفهوم عدالت از مفهوم آزادی پیچیده‌تر است…