مرور برچسب ها

عدد تکرار شونده 777

عدد 777 در فرهنگ ها و منابع مختلف به چه معناست؟

عدد 777 در فرهنگ ها و منابع مختلف معانی و اهمیت های مختلفی دارد. برخی از آنها عبارتند از: در علم اعداد، عدد 777 نماد سه‌گانگی عدد 7 است که تأثیر قوی این عدد معنوی و عرفانی است. این عدد نشان دهنده آگاهی جهانی، معنویت و تکامل معنوی است…