مرور برچسب ها

عدد فرشته 1008

معنی عدد 1008 چیه؟

عدد 1008 از دو عدد هزار و هشت تشکیل شده است. عدد 8 به معنی تقارن و نظم است. دیدن آن نشانه خوبی است و عدد هزار هم نماد کامل بودن و بی نهایت است. از طرفی عدد 8 در انگلیسی شبیه نماد بی نهایت هم هست که با مفهوم باستانی هزار ، شباهت دارد. پس…