مرور برچسب ها

عدد فرشتگان 12

معنی عدد 12 در فرهنگ های مختلف

آیا می‌دانستید که شماره ۱۲ در فرهنگ‌های مختلف از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؟ از تمدن بابلی باستان تا چینی، از یونانی تا مسیحی و از تمدن مایا تا مصر، عدد 12 با هماهنگی و تعادل همراه است. از کتاب مقدس گرفته تا مایاها، شماره 12 همیشه در فرهنگ…