مرور برچسب ها

عدد 1006

عدد 1006 به چه معناست؟

عدد 1006 هم میتواند به عدد 6 و هم به عدد 1000 اشاره داشته باشد، بنابراین هردوی آنها را در نظر بگیرید. وقتی این عدد را دیدید توجه کنید که: در حال حاضر در زندگی خود چه چیزی را دنبال می‌کنید؟ چه تغییراتی را در زندگی خود می‌خواهید…