مرور برچسب ها

عدد 7 در ادیان

ارزش تاریخی عدد 7

راز عدد هفت: دروازه‌ای به سوی رمز و راز از دیرباز، عدد هفت هاله‌ای از رمز و راز و معنویت را به خود گرفته است. در فرهنگ‌ها و ادیان مختلف، این عدد جایگاهی ویژه دارد و به عنوان نمادی از کمال، نظم، و آفرینش شناخته می‌شود. در طبیعت: هفت…