مرور برچسب ها

عدم چیست

عدم یعنی چی؟

عدم در لغت به معنای نیستی و فقدان است. در اصطلاح فلسفه، عدم مقابل وجود است. وجود به معنای موجودیت و واقعیت است و عدم به معنای فقدان موجودیت و واقعیت است. عدم را می‌توان به دو صورت در نظر گرفت: عدم مطلق: عدم مطلق به معنای فقدان…