مرور برچسب ها

عصر یخبندان واقعی

در عصر یخبندان چه اتفاقی برای حیوانات رخ داد؟

دوران عظیم یخبندان یا عصر یخ، هنگامی اتفاق افتاد که توده عظیمی از یخ از سمت شمال بتدریج به طرف جنوب سرازیر شده و قسمت های زیادی از جهان را پوشانید. توده یخ آمریکای شمالی را فرا گرفت و توده ای نیز بطرف اروپای شمالی آمده و تا سیبری باختری را…