مرور برچسب ها

عطر چگونه بدست می آید

عطر را چه کسی ساخت؟

عطر از زمانهای بسیار قدیم بکار می رفته است. گویا از زمانی که نوع بشر پیدا شده عطر هم پیوسته مورد استفاده او بوده است. واژه انگلیسی <عطر> از یک واژه لاتینی گرفته شده که معنای <دود> را دارد! بنابراین، شاید بتوان گفت که در روزگار…