مرور برچسب ها

عطسه نشانه چیست

چرا عطسه می کنیم؟

درباره ی عطسه، افسانه ها و اوهام بسیاری وجود دارد. مردم قدیم سالهای سال آنرا چیزی برتر از یک عمل فیزیکی و بدنی می پنداشتند. در حالی که عطسه چیزی جز بیرون راندن هوا از بینی و دهان نمی باشد. عطسه نوعی عکس العمل بدن است و بدون اراده و کنترل…